Kutno

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Kutna (UM)
  • 99-300 Kutno
  • pl. marsz. J. Piłsudskiego 18
  • Tel.: +48 24 254-24-17
  • www.um.kutno.pl
  • E-mail: urzad@um.kutno.pl
 • Starostwo Powiatowe w Kutnie
  • 99-300 Kutno
  • ul. T. Kościuszki 16
  • Tel.: +48 24 355-47-80
  • www.kutno.pl
  • E-mail: starostwo@www.kutno.pl
 • Miejski Klub Sportowy "Kutno" (MKS)
  • 99-300 Kutno
  • ul. Kościuszki 26
  • Tel.: +48 24 355-22-23
  • www.mks.kutno.net.pl
  • E-mail: mks.kutno@wp.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie (PUP)
  • 99-300 Kutno
  • ul. Wyszyńskiego 11
  • Tel.: +48 24 355-70-78
  • E-mail: loku@praca.gov.pl
 • AMZ-KUTNO Sp. z o.o. (projektowanie oraz produkcja zabudów specjalnych samochodów użytkowych)
  • 99-300 Kutno
  • ul. Sklęczkowska 18
  • Tel.: +48 24 355-25-95
  • www.amz.pl
  • E-mail: amz@amz.pl
  • NIP: 775-21-04-740
  • REGON: 472204412
 • Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie (MZK)
  • 99-300 Kutno
  • ul. Cmentarna 1
  • Tel.: +48 24 254-28-63
  • www.mzk.kutno.pl
  • E-mail: mzkkutno@mzk.kutno.pl
 • Dworzec Polskich Kolei Państwowych Kutno (PKP)
  • 99-300 Kutno
  • ul. 3-Maja 3
  • Tel.: 94 36
  • www.pkp.pl
 • Teva Kutno SA (wcześniej: Polfa Kutno SA)
  • 99-300 Kutno
  • ul. Sienkiewicza 25
  • Tel.: +48 24 355-01-00
  • www.teva.pl
 • Agroma Kutno
  • 99-300 Kutno
  • ul. Sklęczkowska 42
  • Tel.: +48 24 355-32-00
  • www.agroma.kutno.pl
  • E-mail: agroma@agroma.kutno.pl
 • Kutnowski Dom Kultury (KDK)
  • 99-300 Kutno
  • ul. Żółkiewskiego 4
  • Tel./faks: +48 24 254-21-37
  • www.kdk.art.pl
  • E-mail: sekretariatkdk@onet.eu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie (Kasprowicz)
 • Toya (telewizja, Internet, telefonia)
  • 99-300 Kutno
  • ul. Żółkiewskiego 4
  • Tel.: +48 24 253-37-11
  • moya.toya.net.pl
  • E-mail: kutnotv@toya.com.pl
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (TBS)
  • 99-300 Kutno
  • ul. Wojska Polskiego 10a
  • Tel.: +48 24 355-58-16
  • www.tbskutno.pl
  • E-mail: sekretariat@tbskutno.pl
  • NIP: 775-10-11-947
  • REGON: 610246105
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie (CKU)
  • 99-300 Kutno
  • ul. Oporowska 7
  • Tel.: +48 24 253-35-18
  • www.ckukutno.pl
  • E-mail: sekretariat@ckukutno.pl

O Kutnie

Miasto powiatowe w województwie łódzkim, na pograniczu Równiny Kutnowskiej i Wysoczyzny Kłodawskiej, nad Ochnią. 50 tysięcy mieszkańców (2001).

Ośrodek przemysłowy, handlowo-usługowy i ważny węzeł komunikacyjny na skrzyżowaniu szlaków o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym, łączących północ z południem i wschód z zachodem. Przemysł: farmaceutyczny (Polfa SA, Herbapol - Łódź SA, spółki z o.o. - Polfarmex, Fresenius Kabi Polska), maszynowy (maszyny rolnicze i części), metalowy (odlewy z żeliwa i metali kolorowych, dachówka blaszana, blacha trapezowa), elektroniczny i elektrotechniczny (podzespoły radiowe, wentylatory), spożywczy (przetwórstwo mleka, mięsa, zboża, owoców i warzyw, zakłady spirytusowe); wytwórnie: premiksów witaminowych, mineralnych i leczniczych firmy BASF, odzieży, wyrobów z puchu, materiałów izolacyjnych, rzemieślnicze zakłady haftu artystycznego; ponadto dystrybucja i serwisowanie samochodów ciężarowych Volvo (stacja holenderskiej firmy Nijhof-Wassink) i Renault (Polsad - Renault Trucks) oraz centralny magazyn części firmy Scania; duży ośrodek hodowli róż, siedziba i zakład doświadczalny firmy produkującej wysokogatunkowe nasiona buraka cukrowego; oddziały kilkunastu banków.

Wielki węzeł kolejowy (linie do Warszawy, Poznania, Łodzi, Torunia i Płocka) ze stają manewrową i lokomotywownią Azory oraz węzeł drogowy (drogi europejskie Rotterdam-Moskwa i krajowe – do Łodzi i Płocka). Ośrodek kulturowo-oświatowy; Kolegium Ekonomiczne Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej; działa Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, ponadto muzea: Regionalne, Bitwy nad Bzurą; corocznie odbywają się Jesienne Spotkania Teatralne i Święto Róż; kluby sportowe, w tym młodzieżowy ośrodek do gry w baseball i softball – Europejskie Centrum Małej Ligi Baseballu (mistrzostwa z udziałem drużyn z Europy, Afryki i Azji).

Centrum miasta jest zlokalizowane wokół 2 rynków i osie handlowej wzdłuż ulicy Królewskiej; w dzielnicach zewnętrznych - osiedla mieszkaniowe, zakłady przemysłowe, głównie w dzielnicy Sklęczki (południowo-wschodnia część Kutna), tereny kolejowe; na przedmieściach użytki rolne (60% powierzchni Kutna).

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

W XII w. osada, wzmiankowana 1301; prawa miejskie 1386; własność m.in.: Kucińskich, Łaskich i Zamoyskich; ośrodek rzemieślniczo-handlowy, 1753 miasto całkowicie zniszczone przez pożar, 1766 ponowienie praw miejskich; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie); rozwój gospodarczy Kutna w XIX w. związany z uruchomieniem połączeń kolejowych: 1861 z Łowiczem, 1862 z Włocławkiem; w 2. połowie XIX w. ośrodek przemysłowy (głównie cukrownictwo) i handlowy (zwłaszcza handel zbożem); udział mieszkańców w powstaniu styczniowym 1863-64 (m.in. walki o Kutno - V 1863): 1914 walki rosyjsko-niemieckie o Kutno (znaczne straty w zabudowie).

Od XV w. duże skupisko Żydów (1921 około 5,5 tysiąca - około 35% mieszkańców Kutna). W okresie międzywojennym dalsze połączenia kolejowe, Kutno stało się dużym węzłem komunikacyjnym. 9-20 IX 1939 w rejonie Kutno-Łowicz-Sochaczew bitwa nad Bzurą (zwana tez bitwą pod Kutnem) - największa w kampanii wrześniowej 1939; w czasie okupacji niemieckiej, 1939-45 wcielone do III Rzeszy, IX-X 1939 niemiecki obóz przejściowy dla jeńców polskich. 1940-44 obóz przejściowy dla Polaków i Żydów, 1940-42 getto (około 7 tysięcy osób, większość zginęła w ośrodku zagłady w Chełmnie); teren działalności AK i NSZ, a 1945-46 organizacji antykomunistycznych Konspiracyjne Wojsko Polskie. W 1876-1975 i od 1999 siedziba powiatu. Miejsce urodzenia (1880) pisarza żydowskiego Szaloma Asza.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Kutno - miasto w północnej części województwa łódzkiego. We wrześniu 1939 w pobliżu rozegrała się największa bitwa kampanii wrześniowej, tzw. bitwa nad Bzurą. Stąd właśnie w Kutnie ulokowano Muzeum Bitwy nad Bzurą. Mieści się ono w klasycystycznej kaplicy z połowy XIX w., dawnym mauzoleum Mniewskich. Mauzoleum stanowi część zespołu pałacowego Gierałty, którego najokazalszą budowlą jest rokokowy pałac z 2. połowy XVIII w. Samo miasto ma 2 rynki wschodni i zachodni, pamiątki kolejnych lokacji (w XV i XVIII w.). Na starszym z nich posadowiony Jest najciekawszy architektonicznie kutnowski zabytek - klasycystyczny ratusz z połowy XIX w., dziś siedziba Muzeum Ziemi Kutnowskiej. W sąsiedztwie znajdują się budynek dawnego starostwa i barokowy Pałac Saski -zajazd podróżny Augusta III Sasa z połowy XVIII w., częściowo z muru pruskiego. Spośród licznych zabytków Kutna warto jeszcze zwrócić uwagę na pochodzące z XIX w. 3 neogotyckie kościoły (Św. Wawrzyńca, Św. Stanisława i ewangelicki) oraz budynek dworca kolejowego, stylem nawiązujący do neorenesansowej willi włoskiej.

Zabytki:

Źródła:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Równina Kutnowska

Opis 1: Równina Kutnowska - północno-zachodnia cześć Niziny Środkowomazowieckiej, między Wysoczyzną Kłodawską na północnym zachodzie a kotlinami: Warszawską i Płocką na wschodzie i północy; powierzchnia około 1,7 tysiąca km2; płaska denudacyjna równina (wysokość 90-110 m), pochylona na południe, na zachodzie skraju pas ostańcowych wzgórz morenowych, tzw. moreny kutnowskie (wysokość 140 160 m); główne rzeki: Ochnia, Słudwia (dopływy Bzury); przeważają żyzne gleby brunatne (Cambisols) wytworzone z glin morenowych; pierwotną roślinność stanowiły grądy z niewielkim udziałem dąbrów świetlistych; obecnie region niemal całkowicie odlesiony - w krajobrazie dominują agrocenozy; główne miasta: Kutno (na zachodnim skraju), Żychlin.

Opis 2: Równina Kutnowska - część Niziny Środkowomazowieckiej - jest to typowy mezoregion Polski Środkowej, o niewielkich deniwelacjach, mocno wylesiony, o dominacji użytków rolnych. Znaczna antropopresja koncentruje się w osadnictwie oraz przemyśle.

Źródła:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004
 2. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000

Kutno w liczbach

Powierzchnia miasta 33,6 km2 (3 359 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 47 557
Liczba urodzeń w 2006 roku 365
Liczba zgonów w 2006 roku 548
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 377
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 530
Ilość osób, które pracują 14 825
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 3 740
Ilość książek w miejskich bibliotekach 165 357 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 167 (o średniej powierzchni 67,0 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 68
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 4 897
Dochody miasta (gminy) 91 095 391,69 zł
Wydatki miasta (gminy) 85 073 068,11 zł
Średnia pensja w powiecie kutnowskim 2 127,10 zł (co stanowi 80,7% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie kutnowskim 34 795
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 16,2
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl