Kutno - Widok na fragment miasta

Kutno www.kutno.miaston.pl

Szukaj
Reklama
Logowanie
Kutno w pigułce
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Czy Kutno to fajne miasto?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

O Kutnie

Geografia i gospodarka
Równina Kutnowska
Opis 1: Równina Kutnowska - północno-zachodnia cześć Niziny Środkowomazowieckiej, między Wysoczyzną Kłodawską na północnym zachodzie a  kotlinami: Warszawską i  Płocką na wschodzie i  północy; powierzchnia około 1,7 tysiąca km2; płaska denudacyjna równina (wysokość 90-110 m), pochylona na południe, na zachodzie skraju pas ostańcowych wzgórz morenowych, tzw. moreny kutnowskie (wysokość 140 160 m); główne rzeki: Ochnia, Słudwia (dopływy Bzury); przeważają żyzne gleby brunatne (Cambisols) wytworzone z  glin morenowych; pierwotną roślinność stanowiły grądy z  niewielkim udziałem dąbrów świetlistych; obecnie region niemal całkowicie odlesiony - w  krajobrazie dominują agrocenozy; główne miasta: Kutno (na zachodnim skraju), Żychlin.

Opis 2: Równina Kutnowska - część Niziny Środkowomazowieckiej - jest to typowy mezoregion Polski Środkowej, o  niewielkich deniwelacjach, mocno wylesiony, o  dominacji użytków rolnych. Znaczna antropopresja koncentruje się w  osadnictwie oraz przemyśle.
Źródło:
  1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004
  2. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000


Losowe zdjęcie