Kutno - Widok na fragment miasta

Kutno www.kutno.miaston.pl

Szukaj
Reklama
Logowanie
Kutno w pigułce
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Czy Kutno to fajne miasto?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

O Kutnie

Historia
Zarys historii Kutna
W XII  w. Kutno było osadą, wzmiankowane jest w  roku 1301; prawa miejskie od 1386  roku; własność m.in.: Kucińskich, Łaskich i  Zamoyskich; ośrodek rzemieślniczo-handlowy, 1753 miasto całkowicie zniszczone przez pożar, 1766 ponowienie praw miejskich; od 1793 w  zaborze pruskim, od 1807 w  Księstwie Warszawskim, od 1815 w  zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie); rozwój gospodarczy Kutna w  XIX  w. związany z  uruchomieniem połączeń kolejowych: 1861 z  Łowiczem, 1862 z  Włocławkiem; w  2. połowie XIX  w. ośrodek przemysłowy (głównie cukrownictwo) i  handlowy (zwłaszcza handel zbożem); udział mieszkańców w  powstaniu styczniowym 1863-64 (m.in. walki o  Kutno - V 1863): 1914 walki rosyjsko-niemieckie o  Kutno (znaczne straty w  zabudowie).

Od XV  w. duże skupisko Żydów (1921 około 5,5 tysiąca - około 35% mieszkańców Kutna). W  okresie międzywojennym dalsze połączenia kolejowe, Kutno stało się dużym węzłem komunikacyjnym. 9-20 IX 1939 w  rejonie Kutno-Łowicz-Sochaczew bitwa nad Bzurą (zwana tez bitwą pod Kutnem) - największa w  kampanii wrześniowej 1939; w  czasie okupacji niemieckiej, 1939-45 wcielone do III Rzeszy, IX-X 1939 niemiecki obóz przejściowy dla jeńców polskich. 1940-44 obóz przejściowy dla Polaków i  Żydów, 1940-42 getto (około 7 tysięcy osób, większość zginęła w  ośrodku zagłady w  Chełmnie); teren działalności AK i  NSZ, a  1945-46 organizacji antykomunistycznych Konspiracyjne Wojsko Polskie. W  1876-1975 i  od 1999 siedziba powiatu. Miejsce urodzenia (1880) pisarza żydowskiego Szaloma Asza.
Źródło:
  1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004


Losowe zdjęcie