Kutno - Widok na fragment miasta

Kutno www.kutno.miaston.pl

Szukaj
Reklama
Logowanie
Kutno w pigułce
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Czy Kutno to fajne miasto?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

O Kutnie

Historia
Zabytki
We wrześniu 1939 w  pobliżu Kutna rozegrała się największa bitwa kampanii wrześniowej, tzw. bitwa nad Bzurą. Stąd właśnie w  Kutnie ulokowano Muzeum Bitwy nad Bzurą. Mieści się ono w  klasycystycznej kaplicy z  połowy XIX  w., dawnym mauzoleum Mniewskich. Mauzoleum stanowi część zespołu pałacowego Gierałty, którego najokazalszą budowlą jest  rokokowy pałac z  2. połowy XVIII  w. Samo miasto ma 2 rynki wschodni i  zachodni, pamiątki kolejnych lokacji (w XV i  XVIII  w.). Na starszym z  nich posadowiony Jest najciekawszy architektonicznie kutnowski zabytek - klasycystyczny ratusz z  połowy XIX  w., dziś siedziba Muzeum Ziemi Kutnowskiej. W  sąsiedztwie znajdują się budynek dawnego starostwa i  barokowy Pałac Saski -zajazd podróżny Augusta III Sasa z  połowy XVIII  w., częściowo z  muru pruskiego. Spośród licznych zabytków Kutna warto jeszcze zwrócić uwagę na pochodzące z  XIX  w. 3 neogotyckie kościoły (Św. Wawrzyńca, Św. Stanisława i  ewangelicki) oraz budynek dworca kolejowego, stylem nawiązujący do neorenesansowej willi włoskiej.

Lista zabytków:
* pałac Saski (pałac pocztowy Augusta III), częściowo o  konstrukcji szkieletowej (1750-54, J.M. Walter i  J.F. Knobel rozbudowa 1807);
* barokowy pałac (1781-85, rozbudowa 1. połowa XIX  w., przebudowa 1939-45), park krajobrazowy (XVIII-XIX  w.) z  klasycystyczną kaplicą grobową (ok. 1840, odbudowa i  adaptacja na muzeum przed 1969);
* klasycystyczny ratusz (1842-45, B. Witkowski, obecnie muzeum);
* neogotycki kościół ewangelicki (1881);
* neogotycki kościół parafialny Św. Wawrzyńca (1884-86, K. Wojciechowski), neogotycki kościół parafialny Św. Stanisława Bpa (1912).
Źródło:
  1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
  2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004


Losowe zdjęcie